Roczne moce produkcyjne każdego z nich wyniosą 800 tys. ton. Podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji będzie olej palmowy, najbardziej konkurencyjny cenowo spośród podstawowych olejów roślinnych na świecie. W najbliższych miesiącach spodziewane jest zawarcie umów z dostawcami tego oleju.

Po transakcjach fiński koncern petrochemiczny stanie się obok koncernu Unilever czołowym kupującym na globalnym rynku olejów roślinnych.