Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w 2018 r. eksport pszenicy (CN 1001) z Polski wyniósł 1,79 mln t i był o 0,99 mln t, czyli o prawie 36%, niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie był to najmniejszy wolumen od 2013 r., gdy sprzedaż zagraniczna ukształtowała się na poziomie 1,69 mln t. Wpływ na ubiegłoroczny wynik miała niewielka dostępność ziarna w II połowie roku, ale też duża konkurencja na rynkach zagranicznych ze strony Rosji.

- W 2018 r. na pierwszym miejscu, wśród odbiorców pszenicy z Polski, uplasowała się Arabia Saudyjska, spychając na drugą pozycję lidera z 2017 r. – Niemcy. Do Arabii Saudyjskiej trafiło 705 tys. t ziarna, co stanowiło ponad 39% całego eksportu pszenicy. Wielkość ta była jednocześnie o 68% wyższa wobec 2017 r. W przypadku Niemiec wolumen wysyłek ziarna był o 15% niższy niż rok wcześniej i wyniósł 525 tys. t. Na trzecim miejscu pojawiła się Norwegia, która w 2018 r. zakupiła od nas ponad 100 tys. t, zaś rok wcześniej zaledwie 0,26 tys. t. Kolejne pozycje (z wyjątkiem piątego, na którym pojawiła się Hiszpania) zajmują kraje afrykańskie – Egipt, RPA, Kenia, Nigeria, Algieria. Łącznie zakupiły one 258 tys. t pszenicy, co stanowiło 14% polskiego eksportu - komentuje Marta Skrzypczyk.

- Biorąc pod uwagę jedynie bieżący sezon, w jego pierwszych sześciu miesiącach (tj. od lipca do grudnia 2018 r.) sprzedaż zagraniczna pszenicy wyniosła 1,01 mln t, czyli już o zaledwie 2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Słabe wyniki w wywozie ziarna są zatem przede wszystkim efektem I połowy 2018 r. - dodaje.

Jej zdaniem, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, to teoretycznie jest potencjał do ożywienia eksportu. Wprawdzie zbiory pszenicy w 2018 r. były istotnie mniejsze niż rok wcześniej – według GUS wyniosły 9,8 mln t wobec 11,7 mln t w 2017 r. – jednak jest to nadal więcej niż wynosi roczne zużycie tego zboża w Polsce. Sparks szacuje je, w zależności od sezonu, na 8,2-9,2 mln t. Po drugie, w bieżący sezon (2018/19) weszliśmy z relatywnie wysokimi zapasami ziarna wynoszącymi, według Sparks, 0,9 mln t. Po trzecie, powoli wyczerpuje się potencjał eksportowy Rosji, która w ostatnich kilkunastu miesiącach zdominowała międzynarodowy obrót ziarnem. Niemniej, globalny popyt importowy na pszenicę w bieżącym sezonie jest mniejszy niż w ubiegłym, poza tym konkurencję dla Polski będzie stanowić pszenica francuska.