Zadanie to przejął KOWR od Agencji Rynku Rolnego. Od 2018 r. zostanie ono przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłata do wysoko kwalifikowanego materiału siewnego przysługuje w przypadku wysiewu przez rolnika jęczmienia, owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), pszenicy (twardej i zwyczajnej), pszenżyta, żyta, bobiku, grochu siewnego (odmian roślin rolniczych), łubinu (białego, wąskolistnego i żółtego), soi, wyki siewnej oraz ziemniaka.

Dopłaty te mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że łączna kwota pomocy przyznana w okresie 3 lat podatkowych przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, nie może przekroczyć 15 000 euro.

Celem udzielania dopłat do materiału siewnego jest zachęcanie rolników do wysiewania dobrej jakości ziaren zbóż, roślin strączkowych czy ziemniaków i uzyskanie lepszych plonów o wysokiej jakości. Dopłata ma rekompensować wyższe wydatki na zakup materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany.

Od 15 stycznia do 26 czerwca rolnicy złożyli 65,8 tys. wniosków o przyznanie dopłat, najwięcej w woj. wielkopolskim - 14,6 tys., (22 proc. wszystkich złożonych wniosków), a następnie kujawsko-pomorskim - 8,7 tys., (13 proc.), dolnośląskim - 5,9 tys., (9 proc.), najmniej wniosków wpłynęło z woj. Świętokrzyskiego (1 tys.).

W ubiegłym tygodniu zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym. Stawki te wynoszą: 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych; 462,25 zł - w przypadku ziemniaków.

Zakupiony materiał siewny musiał być wysiany/ wysadzony w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.

Na dopłaty do kwalifikowalnego materiału siewnego przeznaczone jest ponad 106 mln zł.