Zgodnie z postanowieniami umowy, w ciągu pierwszych 12-tu miesięcy obowiązywania umowy wartość obrotu ma wynieść nie mniej niż 700 tys. euro. Asortyment, ceny i ilość towaru będą określane w stosownych specyfikacjach. Ceny na towar będą ustalone w euro.