GUS podaje, że produkcja pieczywa świeżego w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie 1 miliona 680 - 1 miliona 650 tysięcy ton.

Jak informuje Polskie Radio, w 2011 roku zanotowano spadek produkcji o 4,4 proc., jedank już w 2012 r. nastąpił wzrost do poziomu właśnie 1 miliona 650 tysięcy ton. Warto zaznaczyć, że dane te dotyczą jedynie dużych i średnich zakładów, zatrudniających powyżej 10 osób.

Prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wzraca na łamach strony internetowej Polskiego Radia uwagę, że jest cała rzesza drobnych, lokalnych zakładów rzemieślniczych produkujących pieczywo. Chleb wypiekany jest też w gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, coraz częściej również pieczemy go sami w domu.

Polskie Radio przypomina, że jest jeszcze piekarnicza szara strefa. Jaka jest więc rzeczywista produkcja pieczywa w Polsce? Tego nie wiadomo.