W ubiegłym roku pola upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) w Polsce nie wzrosły, zdaniem ekspertów mogła mieć na to wpływ sytuacja ekonomiczna kraju. Rolnicy zasiali w ubiegłym roku kukurydzę MON 810 - jedyną zmodyfikowaną odmianę dopuszczoną do uprawiania w Unii Europejskiej - na łącznej powierzchni 3 tys. hektarów.

Jak informuje Rzeczpospolita nowa ustawa o GMO, nad którą prace w lutym ma rozpocząć Sejm, ureguluje wysiewanie nasion GMO na pola. Zdaniem ekspertów odmiany GMO będą dla polskich rolników atrakcyjne, bo zapewnią wyższe plony i niższe wydatki na pielęgnację.