Na drugim miejscu znalazła się kukurydza z 13% udziałem (707 tys. ton), a na trzecim – żyto (7% i 393 tys. ton).

Po stronie importu odnotowano przywóz w wysokości 1,3 mln ton, tj. o blisko 40% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. Wartość zakupów wyniosła 275,8 mln EUR. Saldo wymiany handlowej zbożami było dodatnie – 638 mln EUR, chociaż należy odnotować jego pogorszenie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 10,4%.

Według wstępnych danych CIHZ, w pierwszych jedenastu miesiącach zeszłego roku polski eksport pszenicy i mieszanki żyta z pszenicą wyniósł 3,96 mln ton, przekraczając tym samym wynik odnotowany za cały 2015 rok. Ubiegły rok był więc trzecim z kolei, w którym polski eksport przekraczał 3 miliony ton. Wszystko wskazuje na to, że ostateczny rezultat sprzedaży za 12 miesięcy 2016 roku może być powyżej 4 mln ton. Polska dołączyła tym samym do grona liczących się eksporterów pszenicy wśród krajów UE.

W rozpatrywanym okresie w strukturze geograficznej wywozu największy udział przypadał Arabii Saudyjskiej (29%). Na drugiej pozycji znalazły się Niemcy (19%), a na trzecim Egipt (9%). Kolejne miejsca przypadały następującym odbiorcom: Algieria (7%), Hiszpania (6%), Nigeria (5%), RPA (4%), Mozambik (3%), Kenia (3%) oraz Tanzania (2%). Trzeba więc podkreślić, iż polska pszenica jest gatunkiem chętnie kupowanym przez odbiorców z krajów trzecich. Skutecznie konkurujemy o kluczowe rynki zbytu, do których zaliczają się kraje północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

W imporcie na podkreślenie zasługuje fakt zwiększenia przywozu do kraju pszenicy – łącznie o blisko 70% w ujęciu okres do okresu do 769 tys. ton. Importowane ziarno pochodziło przede wszystkim z krajów ościennych i w większości z UE. Największe udziały mieli następujący dostawcy: Słowacja (39%), Republika Czeska (35,8%), Niemcy (11,4%), Szwecja (5%), Kazachstan (ok.2%), Litwa, Węgry, Ukraina, Dania oraz Rosja.

Nastąpił także wzrost przywozu kukurydzy – o 7,8% w ujęciu okres do okresu. W pierwszych jedenastu miesiącach ubiegłego roku do Polski sprowadzono 312,9 tys. ton ziarna tego gatunku o wartości 113,6 mln EUR. Pomimo wzrostu zakupów kukurydzy bilans jej wymiany pozostawał dodatni, eksport w wysokości 707 tys. ton, znacznie przewyższył import. W strukturze geograficznej importu kukurydzy do Polski największe udziały miały następujące kraje: Ukraina, Francja, Węgry, Słowacja, Austria, Republika Czeska, Rumunia oraz Niemcy.