Dla przykładu według najnowszych prognoz Tallage (firmy opracowującej renomowany raport Strategie grains) eksport pszenicy z Polski w sezonie 2012/13 wyniesie około 1160 tys. t. Jednak w tym samym okresie eksport z niewielkiej Łotwy ma wynieść blisko 1500 tys. t. Podobną ilość mogą wyeksportować Węgry. Co interesujące jeszcze więcej pszenicy za granicę sprzedać mają Litwa (2170 tys. t) oraz Bułgaria (2350 tys. t). Liderem naszego regionu w bieżącym sezonie ma jednak zostać Rumunia z wolumenem wynoszącym ponad 2400 tys. t. W poprzednich kilku sezonach największy eksport notowały Rumunia, Bułgaria lub Węgry.

Eksport pszenicy z ‘'nowych'' krajów członkowskich UE (UE-12) wzrósł szczególnie mocno w sezonie 2008/09. Co więcej od tego okresu utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie niż przedtem. O ile w pięciu ostatnich sezonach (2008/09-2012/13) eksport poza region, czyli do ‘'starych'' krajów członkowskich UE (UE-15) i do krajów trzecich wynosił przeciętnie blisko 9,5 mln t, to w pięciu sezonach poprzedzających ten okres wynosił zaledwie około 4,1 mln t.

Polska na tle innych krajów regionu charakteryzuje się dużym udziałem sprzedaży pszenicy do UE-15. W ostatnich trzech sezonach trafiało tam prawie 78 proc. eksportowanego ziarna, co wynika przede wszystkim z dużej roli Niemiec jako odbiorcy tego surowca. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Czech. Natomiast Litwa i Rumunia charakteryzują się dużym udziałem, przekraczającym 50 proc., eksportu do krajów trzecich. Z kolei Słowacja ze względu na swoje położenie z dala od mórz i na obrzeżu UE większość pszenicy eksportuje do pozostałych państw UE-12.