Cytowane w poniedziałek przez portugalskie media statystyki dowodzą, że w sumie w pierwszej połowie 2022 r. z Rosji sprowadzono towary o wartości 523,7 mln euro, czyli o 16,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r.

Portugalia zwiększa import produktów z Rosji

Poza zbożami największy wzrost importu rosyjskich produktów nastąpił w przypadku ryb i owoców morza, a także nawozów - odpowiednio o 75,2 proc. i 52,6 proc.

Główną kategorią towarów sprowadzaną do Portugalii z Rosji były w pierwszym półroczu 2022 r. paliwa kopalne oraz materiały bitumiczne. Portugalscy nabywcy zapłacili za nie łącznie 361,8 mln euro, czyli o 34 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r.

Z danych INE wynika, że w pierwszej połowie 2022 r. doszło do wyraźnego spadku eksportu portugalskich towarów do Rosji. Wyniósł on niespełna 47,5 mln euro, czyli o prawie 43 proc. mniej wobec pierwszej połowy ub.r.