Jak informował niedawno Parkiet francuski właściciel Malmy Michel Marbot chce złożyć odwołanie od decyzji gdańskiego sądu, który ogłosił upadłość likwidacyjną spółki VVQFDE, (dawnej Malmy).

- O zainteresowaniu kupnem Malmy będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy zostanie uregulowana jej struktura formalno-prawna - mówi Paweł Nowakowski. Zarząd Makaronów Polskich nie zamierza wchodzić w wewnętrzne spory w tej firmie.

- Malma to cały czas znana marka makaronów, która kiedyś miała największy udział w polskim rynku makaronów, dlatego na pewno warto się tym tematem interesować - mówi Paweł Nowakowski.