Aktualnie T.G. BEWA posiada 900 tys. akcji , spółki specjalizującej się w produkcji makaronu. Udziały stanowią 9.72 proc. kapitału zakładowego Makaronów Polskich.

T.G. BEWA nabyła akcje spółki Makarony Polskie od Marka Jutkiewicza, który jest większościowym udziałowcem producenta wody i napojów.

Marek Jutkiewicz sprzedał część posiadanych akcji spółki Makarony Polskie S.A. Do dnia 2 stycznia 2014 r. miał 1 238 955 akacji stanowiących 13.39 proc. kapitału zakładowego spółki.

Aktualnie Marek Jutkiewicz ma 338 955 akcji Makarony Polskie SA stanowiących 3,66 proc. kapitału zakładowego spółki .