Opóźnienia w zasiewach zbóż jarych w niektórych krajach północnej Europy mogą spowodować zwiększenie areału upraw kukurydzy, chociaż w obecnych prognozach spodziewany wzrost zbiorów jest związany przede wszystkim z zakładaną poprawą plonowania. Plony w sezonie 2013/14 prognozowane są na ok. 7 t/ha wobec 5,9 - 6 t/ha rok wcześniej.

Według Strategie Grains areał upraw kukurydzy we Francji wyniesie 1,76 mln ha wobec 1,73 mln ha w marcowej prognozie i 1,72 mln ha rok wcześniej. Na Węgrzech powierzchnia upraw kukurydzy oceniana jest na 1,23 mln ha, więcej w porównaniu z 1,19 mln ha sezon wcześniej. Wyraźny spadek areału przewidywany jest natomiast w Niemczech. Według niemieckiego stowarzyszenia spółdzielni rolnych, powierzchnia zajęta pod uprawę kukurydzy będzie o 13,4 proc. mniejsza niż rok temu, w wysokości 455 tys. ha. Spadek ten będzie wynikał jednak przede wszystkim z faktu, iż w ubiegłym roku po mroźnej zimie m.in. w Niemczech wystąpiła konieczność dokonania przesiewów na znacznym obszarze.

W ubiegłym roku nie wszędzie kukurydza obrodziła. Niestety w kilku krajach położonych w południowej i wschodniej części kontynentu odnotowano spore straty w uprawach tego gatunku, spowodowane dotkliwą suszą i upalną pogodą. W rezultacie zbiory kukurydzy w 2012 r. w UE wyniosły zaledwie 55,8 mln ton wobec 66,5 mln ton w poprzednim sezonie.