Ostatnie prognozy podawane przez Ministerstwo Rolnictwa Rosji zostały podniesione - z wcześniejszych 93 mln ton do 95 mln ton, w tym pszenicy - 54 mln ton. Z kolei ukraińska produkcja zbożowa ma wynieść 52-53 mln ton, w tym około 20 mln ton pszenicy.

- Kraje te w sezonach urodzaju znane są z agresywnej konkurencji cenowej o najważniejsze rynki zbytu. Powinno to spowodować presję na spadek cen w eksporcie, tak jak to już miało miejsce niejednokrotnie w przeszłości. Już pojawiają się doniesienia o tym, że odbiorcy z krajów azjatyckich poszukują dostaw zbóż paszowych z basenu Morza Czarnego, które są obecnie najtańsze. Mniej prawdopodobne jest natomiast aby odbiorcy szukający wysoko jakościowej pszenicy (Japonia czy Korea Południowa) zaopatrywali się w tym rejonie, nawet w sytuacji czasowego wstrzymania dostaw pszenicy białej (White Wheat) z USA, w rezultacie wykrycia pszenicy GMO w Oregonie - oceniają analitycy FAMMU/FAPA.

Jak podają, prognozy produkcji zbóż na świecie są nadal bardzo dobre, pomimo pewnych negatywnych korekt. Według USDA (raport czerwcowy), światowa produkcja pszenicy wyniesie 695,86 mln ton, tj. o 6,1% więcej niż w kończącym się sezonie, a zbóż paszowych - 1 250 mln ton, tj. o 10,9% powyżej poziomu produkcji z sezonu 2012/13.

Ubiegły tydzień przyniósł niewielkie umocnienie notowań pszenicy i kukurydzy na paryskiej giełdzie. Wszystko wskazuje na to, że obecne utrzymywanie cen na stosunkowo wysokim poziomie to odzwierciedlenie ograniczonej dostępności ziarna przed żniwami - oceniają analitycy FAMMU/FAPA.

Pod koniec ubiegłego tygodnia pszenica w najbliższym kontrakcie kosztowała 200 EUR/tonę, tj. o 1,1% więcej niż tydzień temu, a kukurydza w kontrakcie sierpniowym podrożała o 2,1% do 222 EUR/tonę. W dalszym ciągu jednak kukurydza w kolejnych kontraktach obniżała wartość.

W Chicago notowania pszenicy w kontrakcie lipcowym wzrosły o 2,2% dochodząc do 257,4 USD/tonę, natomiast kukurydza podrożała aż o 4,6% do 265 USD/tonę. W kolejnych kontraktach ceny kukurydzy są jednak sporo niższe. Jako jeden z czynników ostatnich wzrostów cen na amerykańskich giełdach jest wymieniane spodziewane zwiększenie zakupów ze strony Chin. Drugą przyczyną są opóźnienia z zbiorach pszenicy na środkowym zachodzie USA. Istotnym czynnikiem kształtowania się cen w Stanach jest też niewątpliwie wyjątkowo niski poziom zapasów, zwłaszcza kukurydzy.