W br. wzrostu produkcji rzepaku oczekuje się m.in. w UE oraz na Ukrainie i w Rosji.

World prognozuje, że tegoroczne unijne zbiory mogą wynieść 20,2 mln t wobec 19,2 mln t przed rokiem i przed dwoma laty. Wyższej produkcji r/r oczekuje się m.in. w Niemczech, w Polsce i w Czechach, natomiast niższej w Wielkiej Brytanii i we Francji. Spodziewane wyższe zbiory rzepaku na Ukrainie i w Rosji (odpowiednio 1,9 i 1,3 mln t wobec 1,3 i 1.0 mln t w 2012 roku) pozwolą prawdopodobnie na zwiększenie eksportu z tych krajów.