Proso: zmiana opłat

Opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego. Zgodnie ze zmianą, określona zostanie opłata związana z oceną materiału siewnego dla prosa, jako gatunku tradycyjnie uprawianego w Polsce.

"Ponieważ proso zaliczane jest do gatunków roślin zbożowych stawka za ocenę tożsamości odmianowej będzie taka sama jak w przypadku pozostałych gatunków z tej grupy - czyli 248 zł" - napisano. Zaznaczono, że do tej pory nie było określonej wysokości opłaty za ocenę tożsamości odmianowej prosa.

Projekt trafił w poniedziałek do konsultacji publicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.