Jak wynika z danych zbieranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w okresie od drugiego tygodnia kwietnia (11-17.04) do drugiego tygodnia maja (9-15.05) przeciętna dla całego kraju cena pszenicy zakupywanej przez młyny (z dostawą) wahała się w bardzo wąskim przedziale od 644,5 do 646,5 zł/t.  Średnio w tym okresie cena ta była o 7 proc. niższa niż przed rokiem.

Analityk BGŻ BNP Paribas podkreśla, że jest to cena niższa niż można było uzyskać w sierpniu 2015 r., czyli w trakcie lub bezpośrednio po zbiorach. Przeciętna cena w tym miesiącu wyniosła bowiem 662 zł/t. Sytuacja, w której ceny ziarna w kwietniu i maju są niższe niż w momencie, kiedy je zbierano, zdarza się stosunkowo rzadko. W ciągu poprzednich dziesięciu sezonów, miała miejsce jedynie dwa razy. 

- Warto przy okazji zauważyć, że wszystkie inne rodzaje zboża poza pszenicą i jęczmieniem zakupywanym na cele spożywcze, były w tym czasie droższe niż w analogicznych tygodniach 2015 r. Zdecydowanie najbardziej podrożał owies, którego zbiory, głównie na skutek suszy, wg GUS w ubiegłym roku uległy spadkowi o ponad 16 proc. do 1,2 mln t. Owies konsumpcyjny w omawianym okresie przeciętnie kosztował  597 zł/t i był o jedną trzecią droższy niż rok wcześniej. Owies paszowy kosztował 554 zł/t i był o około 20 proc. droższy w relacji rocznej - dodaje.

Koleśnikow zauważa, że wzrost cen w stosunku do ubiegłorocznych zanotowała również kukurydza, której zbiory obniżyły się w jeszcze większym stopniu, bo aż o 29 proc. do 3,2 mln t. Ziarno zakupywane na cele paszowe kosztowało przeciętnie 660 zł/t, co było ceną o 14 proc. wyższą niż rok temu. Co więcej, w przeciwieństwie do pszenicy, pomiędzy drugim tygodniem kwietnia, a drugim tygodniem maja kukurydza podrożała o 6 zł/t.

- Co interesujące, również ceny pszenżyta były w omawianym okresie wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Przeciętna cena od drugiego tygodnia kwietnia do drugiego tygodnia maja wyniosła 585 zł/t i była o blisko 10 proc. wyższa niż w tym samym okresie w 2015 r. W przypadku tego zboża prawdopodobnie zadział efekt małej dostępności innych zbóż paszowych (kukurydzy, owsa, mieszanek), gdyż produkcja samego pszenżyta w 2015 r. była nawet nieco większa niż rok wcześniej i wyniosła około 5,0 mln t - dodaje.

Zdaniem Koleśnikowa wzrosty cen zbóż paszowych, przy stabilnych cenach pszenicy, oznaczają coraz gorszą relację cen pszenicy do innych zbóż. A była ona w ostatnich kilku latach bardzo sprzyjająca rozwojowi produkcji pszenicy.

- Obecny sezon nieco to zmienił. Relacja cenowa wyraźnie poprawiła się w przypadku owsa, a w nieco mniejszym stopniu również żyta, kukurydzy i pszenżyta. Sytuacja ta może spowodować spowolnienie tempa wzrost znaczenia produkcji pszenicy w naszym kraju, lecz ze względu na jego liczne zalety prawdopodobnie jeszcze nie odwróci długoterminowego trendu wzrostu popularności tego zboża - podsumował.