Warto dodać, iż w 2009 r. w Rosji zebrano łącznie 97 mln t zbóż. Szacunki rosyjskiego resortu rolnictwa są zgodne z prognozami Międzynarodowej Rady Zbożowej, według których z Rosji w bieżącym sezonie zostanie wyeksportowane 21,4 mln t zbóż (w tym 19,0 mln t pszenicy).

Jednym z czynników mających wesprzeć rosyjskie saldo wymiany handlowej zbożami, jest zapowiedziane przekazanie przez rząd w najbliższym czasie 5 mld RUB na wsparcie eksportu 2,5 - 3,0 mln t zbóż z zapasów interwencyjnych. Realizacja zamierzonego wolumenu eksportu w najbliższych tygodniach będzie oznaczać presję na obniżki cen zbóż na rynku światowym, w tym także europejskim.

Ponadto w sezonie 2009/2010 Rosja zamierza przekazać część zgromadzonych zbóż w ramach pomocy humanitarnej m.in. do Nikaragui i Mongolii. W ramach tej pomocy jeszcze w lutym br. ma zostać zrealizowana dostawa 100 tys. t zboża na Kubę. Jednocześnie rosyjski resort rolnictwa poinformował, iż planuje rozwinąć już na zasadach komercyjnych sprzedaż ziarna z zapasów interwencyjnych do Argentyny i Bangladeszu.

Ograniczeniem dla rozwoju eksportu zbóż z Rosji są braki w infrastrukturze kolejowej, portowej, jak i magazynowej. Jednakże w ostatnich latach odnotowuje się znaczący jej rozwój, co wynika zarówno z inwestycji finansowanych ze środków publicznych, jak i prywatnych. Coraz większe znaczenie mają również zagraniczne inwestycje bezpośrednie w infrastrukturę portową. Jednym z dużych przedsięwzięć finansowanych z budżetu krajowego, które istotnie wpłynie na przepustowość portów Morza Czarnego, jest otwarty w tym miesiącu terminal w Tuapse, który ma wspierać funkcjonowanie terminala zbożowego w Noworosyjsku. Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż koszt budowy nowego terminala wyniósł 1,82 mld RUB. Nowy terminal może obsługiwać największe statki o ładowności do 55 tys. ton.