Na CBoT ostatni tydzień przyniósł spadki notowań pszenicy w najbliższym kontrakcie – o 3,5 proc. do 167,9 USD/tonę oraz umocnienie się cen kukurydzy – o 2,8 proc. do 142,3 USD/tonę. Na zniżki cen pszenicy na amerykańskich giełdach może mieć wpływ bardzo wolne tempo eksportu tego gatunku z USA (o 17 proc. poniżej wyników dla tego okresu w poprzednim sezonie, który i tak nie należał do zbyt udanych pod tym względem).

Wydaje się, że mocny dolar amerykański oddziałuje niekorzystnie przede wszystkim na eksport pszenicy. Poza tym do spadkowych nastrojów mogły przyczynić się dobre oceny kondycji pszenicy ozimej w USA, wysokie zapasy tego gatunku w skali świata oraz prognozy urodzaju w sezonie 2016/17. Na podkreślenie zasługuje umacniająca się pozycja Argentyny w gronie kluczowych dostawców. Po zniesieniu ceł w eksporcie zbóż na jesieni ub.r., kraj zwiększa produkcję kukurydzy i pszenicy, co przy wsparciu przez słabe peso będzie oznaczało poprawę pozycji konkurencyjnej.

Wyjątkowo niskie koszty frachtu również działają wspierająco dla eksportu od dostawców bardziej oddalonych od kluczowych rynków zbytu. Natomiast notowania kukurydzy na CBoT wzrosły w porównaniu z końcem zeszłego tygodnia po poprzednich spadkach – o 2,8 proc. do 142,3 USD/tonę. Nie należy raczej traktować tych wahań jako trwalszej tendencji. Rynek kukurydzy będzie w nadchodzącym sezonie najprawdopodobniej pod znakiem „niedźwiedzia”.

W sezonie 2016/17 USA mogą odnotować rekordowe zbiory kukurydzy (biorąc pod uwagę wzrost areału) prognozowane na AgResource na nawet 365,8 mln ton, tj. o 5,5 proc. więcej niż sezon wcześniej. Bardzo dobre wyniki produkcji kukurydzy zapowiadane są także w krajach Ameryki Południowej (Argentynie i Brazylii), co przyczyni się do ostrej konkurencji w eksporcie tego gatunku. Także Ukraina mająca problemy z zasiewami pszenicy ozimej na jesieni zeszłego roku, może zwiększyć areał zbóż paszowych, w tym kukurydzy. Produkcja kukurydzy wzrośnie również w Unii Europejskiej po spadku spowodowanym ubiegłoroczną, dotkliwą suszą.

Tymczasem Chiny zapowiedziały zakończenie programu zapasów interwencyjnych kukurydzy z początkiem nowego sezonu (tj. od października br.). Kraj posiada ogromne rezerwy tego gatunku, szacowane na 250 mln ton. Mają one być sukcesywnie uwalnianie na rynek wewnętrzny, co wpłynie na poziom cen i zmniejszy zapotrzebowanie na import ziarna na cele paszowe.