Miało to miejsce na posiedzeniu grupy roboczej „Zboża" Copa-Cogeca. Podczas spotkania, wielu ekspertów powiedziało, że sytuacja upraw jest korzystna, ze względu na łagodną zimę i dobre zasiewy zbóż ozimych. Mimo braku pewności co do zasiewów kukurydzy, obszary upraw powinny utrzymać się na tym samym poziomie. Szacuje się, że produkcja zbóż w UE wzrośnie o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększy się również powierzchnia upraw pszenicy. Sytuacja w UK jest korzystna, mimo poważnych powodzi. Aczkolwiek niektóre kraje, np. Hiszpania, nie mogły jeszcze przedstawić konkretnych danych, gdyż jest na to zbyt wcześnie. Dlatego też szacunki dla UE są przybliżone. Pojawiły się pewne niepokoje z powodu spadku zasiewów pszenicy durum, mimo korzystnych warunków klimatycznych w regionach upraw. W krajach bałtyckich z kolei wiele upraw wymarzło (ok. 80%), dlatego też kraje te zwrócą się w stronę dostępnych odmian jarych. Aby zapobiec w przyszłości sytuacji, w której dostęp do nasion będzie utrudniony, przewodniczący grupy roboczej, Max Schulman z Finlandii, powiedział, że należy opracować bilans nasion zbóż, roślin oleistych i motylkowych.  

Wyraził zadowolenie z ogólnej sytuacji zbóż. Podkreślił jednak, że sezon dopiero się rozpoczął, nie można więc mieć 100%-owej pewności co do zbiorów. W większości krajów jest dość sucho i brakuje wody. Mrozy mogą jeszcze zniszczyć część upraw w krajach nordyckich. Nie wiadomo jeszcze, czy przepływy gotówkowe producentów zbóż będą wystarczająco wysokie, by mogli oni pokryć coraz wyższe koszty, np. nawozów i środków ochrony roślin. „Trudna sytuacja gospodarcza wywiera presję na rolników, którzy muszą wykorzystać pełny potencjał produkcyjny," ostrzegał.
 
Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Copa-Cogeca, w UE-28 produkcja pszenicy konsumpcyjnej wzrośnie o 2,7% do poziomu 136,199 mln ton w tym roku. Produkcja jęczmienia nieznacznie spadnie, o 0,4%. Szczegóły na stronie Copa-Cogeca.