Jego zdaniem trudno zgodzić się z zakazem podawania na pieczywie informacji o jego walorach. Piotr Kuligowski wskazuje, że nie można np. zamieścić informacji o wysokiej zawartości błonnika w produkcie, bo to może być przez inspektorów uznana za sugerowanie, że produkty tej firmy są lepsze od takich samych, lecz skromniej oznakowanych wyrobów konkurentów.