Wzrost cen w ujęciu rocznym został odnotowany natomiast w przypadku większości gatunków zbóż. Obniżeniu uległy jedynie ceny pszenicy (-9,2 proc. r/r) oraz jęczmienia (-1,2 proc. r/r).

- Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ocenę stanu przezimowania głównych upraw polowych w Polsce wykonaną w II dekadzie marca przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), w naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen tych gatunków zbóż w kolejnych miesiącach - mówi Olipra.

Zgodnie z szacunkami IUNG, na poziomie całego kraju straty w zasiewach zbóż ozimych przekroczyły 10 proc., a gatunkami zbóż, które ucierpiały w sposób szczególny są jęczmień i pszenica.