Oil World oczekuje wyższych zbiorów w br. m.in. w Niemczech, Polsce, Czechach oraz Rumunii, natomiast niższych w Wielkiej Brytanii oraz we Francji.

Uwzględniając spodziewane niższe zapasy na początku sezonu 2013/2014 - tj. 0,9 mln t wobec 1,3 mln na początku sezonu 2012/2013 - zasoby unijnego rzepaku mogą okazać się jedynie nieznacznie wyższe niż w sezonie 2012/2013. Popyt importowy, zgłaszany przez UE, najprawdopodobniej pozostanie wysoki.