W okresie od początku lipca br. do 19 marca br. ukraiński wywóz zbóż osiągnął 19 mln ton, kolejne 6,6 mln ton może zostać wyeksportowane w okresie pozostającym do końca sezonu. Większość obecnej sprzedaży stanowi kukurydza. Do końca sezonu 2012/13 Ukraina może wysłać poza granice swojego kraju jeszcze 4,7 mln ton ziarna tego gatunku.

Niezależni analitycy pozostają jednak sceptyczni w stosunku do oficjalnych prognoz, uznając je za zbyt wysokie. W ich ocenie realistyczny poziom eksportu w sezonie 2012/13 wynosić będzie około 23 mln ton.

Wcześniej Ministerstwo Rolnictwa podawało prognozowaną strukturę eksportu: około 14 mln ton przypadać miało na kukurydzę, 6,5 mln ton - na pszenicę, a 2,5 mln ton na jęczmień.

Według Ministerstwa Gospodarki, prognozowana sprzedaż zbóż w nadchodzącym sezonie wyniesie 23,2 mln ton, w tym 6,1 mln ton pszenicy, 13,1 mln ton kukurydzy, 3,38 mln ton jęczmienia oraz 643 tys. ton ziarna pozostałych gatunków. Jeszcze mniej optymistyczne są prognozy ProAgro. Analitycy tej firmy przewidują eksport w wysokości 20,9 mln ton, w tym 6 mln ton pszenicy, 12,1 mln ton kukurydzy oraz 2,3 mln ton jęczmienia.