Spółka wykonała bardzo dużą pracę w zakresie wzrostu wydajności upraw. W przypadku największej uprawy - kukurydzy osiągnęła rekordowe w historii IMC wyniki: 9,1 tony z hektara (wartość przed osuszeniem) czyli o 24 proc. więcej niż przed rokiem. Rezultat znacznie przewyższa średnia ukraińską z 2016 roku, która wyniosła 6,3 t/ha.

Wydajności przed osuszeniem pozostałych upraw wyniosły kolejno: słonecznika 3,2 t/ha ( 12 proc. wzrost r./r.), soi 3,4 t/ha (31 proc. wzrost r./r.), pszenicy 4,8 t/ha (spadek 5 proc. r./r.) oraz ziemniaków 40,4 t/ha (38 proc. wzrost r./r/). Bardzo dobre wyniki w zakresie poprawy wydajności to efekt wdrożenia nowych technologii upraw i sprzętu rolniczego oraz sprzyjających warunków atmosferycznych.

Sprzedaż w segmencie upraw roślin oleistych i zbóż wyniosła w ubiegłym roku 691 tys. ton (-9 proc. w porównaniu z 2015 rokiem), w tym 502 tys. ton kukurydzy (-17 proc.  w relacji r./r.). Spadek wolumenów sprzedaży związany był z mniejszymi zapasami kukurydzy na początku 2016 r. którego pochodziły ze zbiorów z 2015 roku. 80 proc. sprzedanych roślin oleistych i zbóż czyli ok. 556 tys. ton trafiło na eksport.

Więcej na parkiet.com.