Jak informują eksperci FAMMU/FAPA, w ciągu trzech lat eksport śruty sojowej nie GMO z Indii do Unii może osiągnąć 3 mln ton. Kraj ten nie zezwolił na komercyjną uprawę płodów rolnych GMO. Europa jest nowym rynkiem dla śrut z Indii. Unia konsumuje około 30 mln ton śruty sojowej rocznie, a zapotrzebowanie na śrutę sojową nie GMO szacuje się na 6 mln ton t rocznie - podaje FAMMU/FAPA.

Poza Indiami poważnym producentem soi nie GMO są Chiny, jednak nie mają nadwyżek eksportowych i pozostają czołowym importerem soi na świecie. Jest zatem duża szansa, że państwa Unii nie będą zmuszone do importu wyłącznie śruty sojowej modyfikowanej genetycznie - zauważają specjaliści FAMMU/FAPA.