Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Wznowienie wegetacji roślin ozimych na przeważającym obszarze kraju rozpoczęło się pod koniec III dekady marca, a korzystne warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych.

Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 1,5 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 4 proc. rzepaku i rzepiku ozimego. Największe straty zimowe w powierzchni plantacji rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim - 18 proc. oraz mazowieckim - 10 proc. i w wielkopolskim - 8 proc., natomiast zbóż ozimych najwięcej przewiduje się zaorać w województwach: kujawsko-pomorskim - 10 proc., wielkopolskim - ok. 3 proc. i mazowieckim - 2 proc.

W kwietniu przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. W II połowie kwietnia wystąpił znaczny wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin.

Pod koniec I dekady kwietnia odnotowano rozpoczęcie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych. Do połowy III dekady kwietnia nie zaobserwowano przemarznięcia pąków i kwiatów na drzewach i krzewach owocowych.

W ocenie GUS rośliny sadownicze przezimowały na ogół bardzo dobrze. Krótkotrwałe spadki temperatury występujące w lutym i marcu nie spowodowały w sadach praktycznie żadnych strat. Natomiast w niektórych rejonach kraju odnotowano niewielkie uszkodzenia na plantacjach truskawek, a straty te dotyczyły szczególnie młodych plantacji.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br.