Jeśli te prognozy zrealizowałoby się, światowe zbiory  soi w sezonie 2015/16 byłyby rekordowo wysokie, choć jedynie nieznacznie wyższe od poprzedniego rekordu odnotowanego w sezonie 2014/15 (o 0,7 mln t, tj. o 0,2 proc.).

Ze względu na wysokie zapasy początkowe (80,6 mln t), światowa podaż soi, rozumiana jako suma zapasów i produkcji, ma zwiększyć się w znacznie większym stopniu niż zbiory, bo o blisko 5% r/r.  i  wynieść  400,6 mln t.

Zużycie soi w sezonie 2015/16 jest prognozowane na poziomie blisko 310 mln t i w porównaniu do sezonu poprzedniego prawdopodobnie zwiększy się o  12,9 mln t (4proc.).

Zapasy na koniec sezonu wyniosą 86,9 mln t. Tym samym będą o 6,3 mln t (8 proc.) wyższe w porównaniu z końcem sezonu 2014/15.

Gdyby te prognozy okazały się bliskie prawdy, oznaczałyby wzrost relacji zapasów końcowych do zużycia w sezonie 2015/16 do 28,0 proc. Jest to poprawa względem sezonu 2014/2015, dla którego szacuje się wartość 27,1 proc. Warto wspomnieć, że wskaźnik ten w sezonie 2013/14 wyniósł 22,8 proc., a w sezonie 2012/13 21,5 proc..

Przedstawione wyżej prognozy dot. podaży i popytu mają bardzo wstępny charakter. Błędem mogą być obarczone prognozy zbiorów zwłaszcza w Ameryce Południowej, gdzie siewy soi mają dopiero nastąpić. Niemniej, publikowane przez USDA comiesięczne raporty mają wpływ na nastroje rynkowe i kształtowanie się cen na rynkach terminowych. Ostatni raport spowodował dość duże spadki cen soi na giełdzie CBOT.

 


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!