Jednocześnie spadkowi zużycia zbóż w produkcji pasz w perspektywie 2010 r. będzie sprzyjała wysoka podaż soi na rynku światowym. Z marcowego raportu USDA wynika, iż w sezonie 2009/2010 zbiory soi ukształtują się na poziomie 255,9 mln ton, czyli o 20,3 proc. wyższym aniżeli w roku ubiegłym.

Rekordowo wysokie zbiory soi w Ameryce Południowej będą działać w kierunku obniżki cen soi na rynku światowym w bieżącym roku. Wpłynie to na poprawę konkurencyjności cenowej soi względem zbóż w 2010 r., co zachęci producentów do zwiększenia ich wykorzystania w produkcji pasz.