W drugim półroczu eksport wzrósł o 253,3 tys. t, a import o 232,6 tys. ton. Saldo wymiany osiągnęło poziom dodatni 20,6 tys. ton. Jednakże w całym 2009 r. pozostało ujemne (27,9 tys. ton).

Wart odnotowania jest fakt, że w II półroczu ub. r. ceny w eksporcie były wyższe od cen w imporcie - odpowiednio wyniosły 281 EUR/t i 274 EUR/t.