W czwartek 6.06 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała notowania tzw. indeksu cen żywności za maj. W miesiącu tym ceny surowców rolnych były stabilne, a indeks osiągnął wartość 215 pkt., co oznacza, że ceny nominalne wybranych surowców rolnych były o 115 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2002-04. Wartość indeksu na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 5 proc. (10 pkt.), choć wciąż była wyraźnie niższa od rekordowego poziomu osiągniętego w lutym 2011 r. (238 pkt.).

Jeśli chodzi o indeks cen zbóż, to maju zanotował on niewielkie odbicie o 2 proc. do poziomu 239 pkt. Jest to jednak mały wzrost, w porównaniu ze spadkiem zanotowanym miesiąc wcześniej (4 proc.). Jednak ceny spadają już od kilku miesięcy. Obecny poziom jest znacznie niższy niż rekordowy poziom w bieżącym sezonie, tj. 263 pkt. zanotowane we wrześniu 2012 r.

Majowy wzrost indeksu był spowodowany przede wszystkim podwyżkami światowych cen kukurydzy, które z kolei wynikały z opóźniających się siewów w Stanach Zjednoczonych i mniejszej dostępności surowca u głównych eksporterów.