Raport przygotowano przy kursie 54,7 zł.

Analitycy wskazują, że po tym jak Kernel pokazał słabe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2013 i obniżył całoroczną prognozę, bardziej ostrożnie podchodzą do perspektyw dużej poprawy wyników w 2014 roku. Zauważają, że jest zwłaszcza mniej powodów do optymizmu co do rentowności segmentu oleju słonecznikowego.

Wood prognozuje, że Kernel wypracuje w tym roku obrotowym 146,1 mln USD zysku netto, 305,8 mln USD EBITDA przy przychodach na poziomie 2,75 mld USD. W roku obrotowym 2013/14 zysk netto ma wzrosnąć do 206,3 mln USD, EBITDA do 377,2 mln USD, a przychody do 2,9 mld USD.