Termin składania wniosków o pomoc socjalną dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy, ma być przesunięty do 30 listopada. To zmiana w rozporządzeniu "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". Akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale to ma się zmienić w najbliższym czasie.

CZYTAJ TAKŻE: Jak pobrać kalkulacje i protokoły w aplikacji suszowej 2022?

Pomoc suszowa 2022: Wnioski do 30 listopada

To kolejna zmiana tego rozporządzenia - dokument ten został znowelizowany w ubiegłym tygodniu, wówczas m.in. przedłużony został termin na składania wniosków suszowych z 15 do 23 listopada br.

Kowalczyk wyjaśnił na czwartkowym briefingu, że tych wniosków suszowych było bardzo dużo i czasami zawieszała się aplikacja, dlatego zapadła decyzja o przedłużeniu terminu składania tych wniosków suszowych do 30 listopada.

Pomoc suszowa 2022: Faktury będą uwzględniane. A inne dokumenty?

Wcześniej, aby uzyskać pomoc suszową 2022 konieczne było przedstawienie stosownych faktur. Ministerstwo rozszerzyło zakres składanych dokumentów i teraz można dołączać do wniosków suszowych 2022 także umowy sprzedaży między rolnikami oraz oświadczenia o sprzedaży na targowisku lub bazarze. We wnioskach będą uwzględniane także inne dokumenty świadczące o sprzedaży produktów rolnych.

Pomoc suszowa 2022: warunki konieczne

Rolnicy ubiegający się o pomoc suszową 2022 muszą dostarczyć kopie dokumentów, na których widniała będzie informacja o sprzedaży z gospodarstwa rolnego produktów rolnych za okres od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022. Kwota sprzedanych produktów rolnych musi wynieść co najmniej 5 tys. zł brutto.

Dla kogo jest pomoc suszowa 2022?

Pomoc suszowa w 2022 roku przysługuje rodzinie:

- w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
- w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
- w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc suszowa 2022 przyznawana jest jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na jego wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Pomoc suszowa 2022: wniosek do pobrania - ARiMR

Zaktualizowany formularz wniosku o pomoc suszową jest dostępny na stronie ARiMR w wersji edytowalnej lub PDF wraz z instrukcją wypełniania. Jest także miejsce na dołączenie kopii dokumentów do wniosku.

Rolnicy, którzy już złożyli do ARiMR wniosek o pomoc suszową 2022 mogą go także uzupełnić poprzez dołączenie kopii dokumentów wraz z pismem opisującym, do którego wniosku dokumenty mają być dołączone lub też poprzez zaktualizowany formularz wniosku o pomoc suszową wskazując jako cel złożenia w sekcji I - zmianę wniosku o pomoc suszową 2022.

Pomoc suszowa 2022: stawki

Według obecnych przepisów warunkiem otrzymania pomocy suszowej jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto.

Wysokość pomocy suszowej 2022 wynosi:

10 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

5 000 zł – w przypadku, gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

1)  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo

2)  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Pomoc suszowa 2022: budżet programu

Kwota pomocy suszowej zostanie podniesiona z 450 mln zł do 600 mln zł, ale prawdopodobnie po zakończeniu weryfikacji kwota "indywidualna" może podlegać redukcji - może nie być to np. 5 tys. zł, ale niższa kwota, wynikająca z podziału.

Aplikacja suszowa 2022. Ile osób złożyło wnioski?

O szacowanie szkód suszowych za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą" w tym roku ubiega się ok. 250 tys. rolników, natomiast o pomoc suszową dla rodzin - 128,5 tys. osób.

Aplikacja suszowa 2022. Jak się zalogować do aplikacji?

Do aplikacji suszowej 2022 można zalogować się za pośrednictwem strony internetowej. Możliwości logowania jest kilka. Można użyć profilu zaufanego - bezpłatnego narzędzia, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe online i podpisać dokumenty elektronicznie.

Aplikacja suszowa 2022. Logowanie przez profil zaufany, e-dowód i strony banków

Kolejnym sposobem logowania do aplikacji suszowej 2022 jest e-dowód - dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Użyj aplikacji mobilnej albo czytnika podłączonego do komputera.

Trzecią metodą jest logowanie do aplikacji suszowej 2022 za pomocą strony internetowej jednego z banków, w którym posiadamy konto i usługę mojeID. Tutaj system współpracuje z bankami takimi jak: Bank Polski, Bank PKO, Inteligo, BOŚ Bank, BNP Paribas, Getin Bank, Credit Agricole, mBank i przez strony wybranych banków spółdzielczych.