Obecnie są one oceniane na 14,9 mln t. Z tej wielkości aż 7,8 mln t przypada na UE-27, w której z kolei największymi producentami są Niemcy i Polska. Zbiory u naszych zachodnich sąsiadów szacowane są na 3,8 mln t, w stosunku do 2,5 mln t w ubiegłym sezonie.

Dla Polski szacunek wynosi 2,9 mln t wobec 2,6 mln t. Oznacza to, że Polska jest w obecnym sezonie drugim największym producentem żyta na świecie z udziałem około 19%. Poza UE znaczącymi producentami są jeszcze Rosja i Białoruś. W przypadku pierwszego z tych krajów ocenia się, że produkcja drastycznie spadła (z 3,0 do 2,1 mln t), a w przypadku drugiego nieznacznie wzrosła z 1,5 do 1,6 mln t.