W pierwszych 7 miesiącach bieżącego sezonu 2015/16 (tj. w okresie lipiec 2015-styczeń 2016) eksport rzepaku z Polski był bardzo wysoki i - wg Eurostatu -wyniósł 823 tys. t. W stosunku do tego samego okresu w sezonie poprzednim zwiększył się o prawie 3 proc. (tj. o 21,3 tys. t), zaś w porównaniu ze średnią z wcześniejszych trzech sezonów wzrósł ponad dwukrotnie.

- Najwięcej rzepaku wyeksportowano w III kwartale 2015 r., gdy za granicę trafiło 623 tys. t. W kolejnych miesiącach tempo wywozu wyraźnie słabło. Ostatnie dane za grudzień i styczeń wskazują na bardzo mocne wyhamowanie sprzedaży. W tych 2 miesiącach na przełomie roku wyeksportowano łącznie 83 tys. t rzepaku, czyli o 33 proc. mniej niż rok wcześniej. Można oczekiwać, że dane za kolejne miesiące będą pokazywać dalsze spadki. Sparks prognozuje, że w całym sezonie eksport rzepaku wyniesie 870 tys. t (Raport z marca br.) wobec 893 tys. t w sezonie 2014/15 i 392 tys. t przeciętnie we wcześniejszych 3 sezonach. Jeśli te prognozy się zrealizują, eksport rzepaku w bieżącym sezonie będzie drugim najwyższym w historii – podaje Anna Kitala.

Rzepak eksportowany z Polski niemalże w całości trafia na rynki unijne. W pierwszych 7 miesiącach bieżącego sezonu, podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej tego surowca wysłano do Niemiec (590 tys. t). Była to wielkość nieco wyższa do wyeksportowanej w tym samym okresie w sezonie poprzednim (586 tys. t).

- Drugim największym odbiorcą rzepaku z Polski w bieżącym sezonie jest Belgia. W okresie lipiec 2015-styczeń 2016 kraj ten zaimportował 146 tys. t rzepaku, tj. o 23 proc. więcej niż rok wcześniej (o 27 tys. t). Warto zauważyć, że znaczenie Belgii jako odbiorcy rzepaku z Polski w ostatnich latach wyraźnie rosło. O ile jeszcze w pierwszych 7 miesiącach sezonu 2012/13 jej udział w polskim eksporcie rzepaku wynosił zaledwie 0,04 proc. (trafiło tam wówczas 25 t), o tyle w sezonie 2015/16 było to już 18 proc. – komentuje ekspertka ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

 Znaczne ilości rzepaku trafiły także do Czech (48 tys. t). Wysyłki do tego kraju zwiększyły się aż o 167 proc. w relacji rocznej.

- W pierwszych 7 miesiącach bieżącego sezonu 2015/16 polski import rzepaku wyniósł 107 tys. t i był o 18 proc. niższy niż w tym samym okresie w sezonie poprzednim (o 23 tys. t). Wg Sparksa, w całym sezonie wyniesie 170 tys. t wobec 227 tys. t w sezonie 2014/15 i 360 tys. t przeciętnie we wcześniejszych 3 sezonach – podaje Anna Kitala.