Rynek olejów 

Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie wzrosły.

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, Obawy o zakłócenia dostaw oleju słonecznikowego spowodowane konfliktem między Rosją a Ukrainą powodują wzrost popytu na konkurencyjny olej palmowy i sojowy, mocno wspierając ceny olejów roślinnych. Na region Morza Czarnego przypada 60% światowej produkcji oleju słonecznikowego i 76% eksportu.

Cena rzepaku

Niepewność skłoniła importerów do poszukiwania alternatywnych olejów roślinnych u innych dostawców. W piątek 4.03.2002 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2022) wyniosła 820,75 EUR/t i była o 12,9% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2022 wyniosła 704,75 EUR/t i była o 10,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.