Michał Koleśnikow  przypomina, że w najnowszej prognozie, opublikowanej 8.03.2016 r., KE podała, że zbiory zbóż w 2016 r. wyniosą 313,4 mln t wobec 312,2 mln t rok wcześniej. Oznacza to minimalny, jedynie 0,4-proc. wzrost. Jednocześnie produkcja na takim poziomie byłaby o 3 proc. wyższa od średniej z poprzednich pięciu lat.

- Mimo niewielkich zmian w łącznej produkcji zbóż, różnice na poziomie poszczególnych rodzajów mogą być duże. Dla przykładu, KE oczekuje, że produkcja kukurydzy wzrośnie o 16 proc. do 67 mln t wobec niewielkiej produkcji zeszłorocznej wynoszącej 58 mln t. Z kolei produkcja pszenżyta ma obniżyć się o 14 proc. do 11,0 mln t, a pszenicy zwyczajnej prawie o 6 proc. do 144 mln t wobec blisko 152 mln t w rekordowym pod tym względem roku 2015. Jeśli chodzi o pozostałe zboża, to produkcja żyta, owsa i pszenicy durum ma zwiększyć się o 2-4 proc. - wyjaśnia kierownik zespołu analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas. 

Jak dodaje, w świetle prognoz KE produkcja zbóż w Polsce w 2016 r. może wynieść 29,5 mln t, co oznacza spory, bo o 5,5 proc., wzrost wobec roku 2015 r. na poziomie 28,0 mln t.

- Oznacza to przyrost o trochę ponad 1,5 mln t, czyli jeden z większych w UE. Bardziej może wzrosnąć jedynie produkcja w Hiszpanii i we Włoszech. Warto jednak zauważyć, że nasi unijni sąsiedzi, Czechy, Niemcy, Litwa i Słowacja wyprodukują łącznie 66,7 mln t zbóż, czyli o 0,4 mln t mniej niż w 2015 r. - mówi Koleśnikow.

Analityk BGŻ BNP Paribas wyjaśnia także, że UE jest tradycyjnie regionem nadwyżkowym, jeśli chodzi o produkcję zbóż. Przeciętny wskaźnik samowystarczalności dla poprzednich pięciu sezonów wynosi 108 proc. Z kolei prognozowany wskaźnik dla obecnego sezonu wynosi 110 proc., a sezonu 2016/17 również 110 proc. Oznacza to, że dla ostatecznego bilansu zbóż duże znaczenie ma eksport ziarna poza UE.

- Niestety jest to zmienna bardzo trudna do prognozowania. W swojej najnowszej prognozie KE oczekuje, że w sezonie 2016/17 całkowity eksport zbóż z UE wyniesie 40 mln t, co będzie wielkością mniejszą niż prognozowane 44 mln t w obecnym sezonie i blisko 52 mln t w sezonie 2014/15. Jeśli te przewidywania spełnią się, wówczas zapasy na koniec sezonu 2015/16 będą minimalnie (o 0,6 mln t) mniejsze niż w sezonie 2014/15, a w kolejnym sezonie (2016/17) wzrosną o 3,2 mln t - podkreśla.

- Oczywiście, wszystko to są jeszcze bardzo wczesne prognozy, gdyż nie wiemy jeszcze jakie były skutki zimy dla upraw w UE, ani tym bardziej jaka będzie powierzchnia zasiewów zbóż jarych. Gdyby przyjąć, że powyższe prognozy będą bliskie ostatecznych wyników należało by oczekiwać zmian relacji cen kukurydzy do pszenicy, na niekorzyść tego pierwszego zboża - mówi Michał Koleśnikow, kierownik zespołu analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.