- Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku powziął informację, że Pan Stefan Gierga, obecny członek Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 czerwca 2016 roku, na którym zostanie powołany nowy członek Rady Nadzorczej Spółki – podała spółka.

Pan Stefan Gierga nie podał przyczyny swojej rezygnacji.