Mleko roślinne w szkołach?

Jak pisze Proveg, petycja (schoolmilk.org), która w mediach społecznościowych wykorzystuje hashtag #schoolmilk, daje obywatelom Europy możliwość poparcia włączenia mleka roślinnego wzbogaconego wapniem do posiłków szkolnych jako opcji przyjaznej dla klimatu.

- Mleka roślinne wzbogacone w wapń to zrównoważona i zdrowa opcja, która powinna zostać włączona do programu szkolnego, ponieważ społeczeństwo europejskie przechodzi na dietę opartą w większym stopniu na roślinach - mówi Jasmijn de Boo, wiceprezeska ProVeg.

- Oferowanie mleka roślinnego pomoże UE w dekarbonizacji społeczeństwa, a jednocześnie pozwoli na większy wybór tym, którzy nie chcą pić mleka krowiego do posiłku w szkole -  dodaje.

Unijny program aktualnie nie obejmuje mleka roślinnego wzbogaconego w wapń, ale Komisja zaprasza właśnie opinię publiczną do udziału w procesie konsultacji, który zakończy się 28 lipca 2022 r.

Jak wyjaśnia ProVeg, organizacja opowiada się za włączeniem do programu mleka roślinnego z następujących powodów:
· Uwzględnienie mleka roślinnego wzbogaconego w wapń jest zgodne z uzasadnieniem Komisji dotyczącym przeglądu, a mianowicie "stworzenia sprzyjającego środowiska żywnościowego, które ułatwia wybór zdrowej i zrównoważonej diety" w ramach unijnej strategii "od pola do stołu".
· Mleka roślinne mogą wspierać zrównoważoną i zdrową dietę.
· Eksperci ds. żywienia twierdzą, że mleko sojowe wzbogacone w wapń może być stosowane jako odpowiednia pod względem odżywczym alternatywa dla mleka krowiego.
· Na całym świecie około 68% ludzi nie toleruje laktozy. Chociaż w ramach programu "Mleko w szkole" dostępne jest mleko krowie bez laktozy, ważne jest, by w porze obiadowej zapewnić większy wybór tym, którzy nie tolerują laktozy i chcą pić mleko roślinne. Ponadto alergia na mleko krowie jest najczęstszą formą alergii pokarmowej u dzieci. Mleka roślinne stanowią pożywną alternatywę dla osób z takimi problemami zdrowotnymi.
· Niektóre mleka roślinne mają ślad węglowy od 63% do 78% mniejszy niż mleko pochodzenia zwierzęcego.
· Obawy o dobrostan zwierząt podczas transportu i produkcji mleka nie dotyczą mleka roślinnego.
· Mleka roślinne przyczyniają się do włączenia społecznego, ponieważ dają szansę picia mleka wszystkim dzieciom, także tym, które nie spożywają produktów mlecznych.

Roślinne alternatywy chcą dołączyć do mleka w szkołach

- Zarówno unijna strategia "Farm to Fork", jak i plan "Beating Cancer" zalecają stosowanie diety opartej w większym stopniu na produktach roślinnych, co obejmuje roślinne alternatywy dla konwencjonalnych produktów mlecznych - mówi de Boo.

- Wzywamy Komisję, aby w ramach tego przeglądu skorzystała z możliwości zakwalifikowania do programu mleka roślinnego wzbogaconego wapniem, co zapewni dzieciom w całej Europie większy wybór napojów mlecznych - dodaje.

- Musimy dostosować każdy program, strategię, legislację do rzeczywistości - kryzysu klimatycznego, kryzysu zdrowotnego i wykorzystywania zwierząt tzw. hodowlanych. Każdego dnia to konsumenci i konsumentki podejmują świadome, przyjazne klimatycznie, zdrowotnie wybory żywieniowe. Zgodnie z informacjami od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zakupu mleka w Programie Mleko w Szkole nie są stosowane kryteria środowiskowe i klimatyczne. To ogromna strata - dla uczniów, uczennic, ich przyszłości i przyszłości planety. Dlatego - czas na roślinne zamienniki mleka w szkołach - twierdzi Anna Spurek, COO Green REV Institute, operatora Future Food 4 Climate.