Petycja do Komisji Europejskiej

Organizatorzy inicjatywy wystąpili o przepisy prawa, które jednoznacznie wymagałyby, aby wegańska alternatywa była dostępna w obiektach prywatnych i publicznych sprzedających żywność i napoje w Europie. Twierdzą oni, że stanowiłoby to odpowiedź na rosnącą społeczną świadomość praw zwierząt, a także pomogłoby w walce z kryzysem klimatycznym dzięki zwiększeniu spożycia żywności pochodzenia roślinnego i zmniejszeniu kosztów żywności

- czytamy w oświadczeniu prasowym KE.

Inicjatywa spełnia wymogi formalne, dlatego Komisja uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie wniosek nie był jeszcze analizowany przez KE pod względem merytorycznym.

Pół roku na zebranie podpisów

Od momentu rejestracji inicjatywy organizatorzy mają pół roku, aby rozpocząć zbieranie pod nią podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w każdym przypadku będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Europejska inicjatywa obywatelska jest procedurą zawartą w Traktacie lizbońskim. W założeniu ma ona umożliwić obywatelom kształtowanie polityki europejskiej. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia.